ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ:Άσκηση ετοιμότητας Πυρόσβεσης – Διάσωσης σήμερα 21 Απριλίου

Στις 21 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00', θα διεξαχθεί στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών στο χώρο του πρώην εργοστασίου της SOSCO A.E.B.E. η άσκηση ετοιμότητας Πυρόσβεσης - Διάσωσης σε πραγματικές συνθήκες με την κωδική ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2017».

Γενικός σκοπός της Άσκησης Ετοιμότητας «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2017» είναι:

A. Η πρακτική εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε συμβάν που αφορά καταρρεύσεις κτιρίων, συνεπεία σεισμικής δραστηριότητας, καθώς και ο έλεγχος της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όσον αφορά:

• στην πρώτη αντίδραση και

• στην διαχείριση του συμβάντος, με βάση τα υφιστάμενα σχέδια και μνημόνια ενεργειών επέμβασης της Υπηρεσίας.

B. Η διαπίστωση του επιπέδου συνεργασίας και συντονισμού όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και φορέων.