ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ανακοινώνει έναρξη του νέου προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικές ενότητες και να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές.

 

Στο πρόγραμμα, που έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 120 ώρες εκπαίδευσης, μπορούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους, να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές, καθώς και να πάρουν μέρος στις διαδικασίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, και συντονιστής εκπαιδευτών του προγράμματος είναι ο Θανάσης Καραλής, Αναπλ. Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου.

 

Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στο: http://kek.upatras.gr/courses/adult-trainers-training/