(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ:Το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία»

Η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Πνευμονολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Πατρών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, διοργάνωσαν στις 17 & 18 Μαρτίου το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία», στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στους συμμετέχοντες δόθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης και μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

Δείτε φωτογραφίες:


Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)
Πάτρα: Με επιτυχία το 14ο Πνευμονολογικό Σεμινάριο «Εξελίξεις στην Πνευμονολογία» (pics)