ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Ειδική εφαρμογή ενημέρωσης μισθοδοσίας

Οι μισθοδοτούμενοι του Πανεπιστημίου Πατρών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικοί υπάλληλοι) ενημερώνονται πλέον από την  Εφαρμογή Ενημέρωσης Μισθοδοσίας. Στον ιστότοπο https://sis.upatras.gr/, μπορούν να συνδεθούν μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού (UPnet ID) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών και να ανακτήσουν τα μηνιαία εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας τους από τον Ιανουάριο 2012 έως και μηνός Μαρτίου 2017.

 

Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης με τους κωδικούς τους, μπορούν να απευθύνονται στο Τμ. Δικτύων, ενώ για τα οικονομικά δεδομένα της εφαρμογής μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μισθοδοσίας.