ΠΑΤΡΑ:Τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σήμερα 25η Μαΐου

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 25η Μαίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 

1- Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα έτους 2016 για έγκριση (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

2- Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την κατακύρωση ανάδοχου της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου 2016 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

3- Έγκριση πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, C.P.V.: 30125110-5 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

4- Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Πατρέων & Δημοτικής Βιβλιοθήκης -Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 419.289,33 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

5- Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την προμήθεια υαλοπινάκων (προσωρινός ανάδοχος) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου , Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

6- Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή - Επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Πατρέων» (προσωρινός ανάδοχος) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης - Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

7- Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών στα Δ. Διαμερίσματα Μεσσάτιδας - Παραλίας - Βραχναιίκων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης - Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

8- Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανακατασκευή - Διαμόρφωση κτιρίου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο για χρήση οστεοφυλακίου, αποδυτήρια εργατών, τουαλέτες - μπάνια, χώρος πλυντηρίων, κοινόχρηστος χώρος (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

9- 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 12/2017 Μελέτη Διακήρυξη του Τμήματος Μελετών Έργων Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου για «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και κλάδεμα ψηλών δένδρων στη Δ.Ε. Πατρέων, 2. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 39.928,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την εν λόγω υπηρεσία (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

10- 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 5/2017 Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών του Δήμου Πατρέων για την ανάθεση της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη και 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου» συνολικού προϋπολογισμού 111.500,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και 2. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 111.500,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) για την εν λόγω υπηρεσία» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

11- Ψήφιση πίστωσης ποσού 114.934,00 €, για την αποζημίωση τριών (3) ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών και συγκεκριμένα: α) Ποσό 47.240,00 € για την ιδιοκτησία των κ.κ. Γεωργίας και Βασιλείου Νιφόρα και Σταματίας και Ιωάννη Τσάκωνα, β) Ποσό 51.154,00 € για την ιδιοκτησία της κας Γεωργίας Αντύπα-Χαικάλη και γ) Ποσό 16.540,00 € για την ιδιοκτησία της κας Μαρίας Σμπούκη, που βρίσκονται εντός της προβλεπόμενης οδού Ναυαρίνου μεταξύ των Ο.Τ. 50, 49,40α και 38 του σχεδίου πόλεως Πατρών (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

12- Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.832,30 € εκ του συνολικού ποσού των 17.496,90 €, για την αποζημίωση της κας Θεοδώρας Βασιλακοπούλου για τη ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία της μεταξύ των Ο.Τ. 1217, 1217Α και 1218 και επί των οδών Σκύρου και Γαύδου στην Πάτρα (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

13- Ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 10.560,00 € και β) 1.560,00 €, για τα οδοιπορικά έξοδα των υπαλληλων των Δ/νσεων Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής (Ιούνιος 2017) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

14- Ψήφιση πίστωσης ποσού 446,00€ για την προμήθεια δύο (2) αποστασιόμετρων χειρός (laser) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αέοξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

15- Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου ισόγειου κτίσματος ιδιοκτησίας του κ. Βασιλείου Χαραλαμπόπουλου μέσω απευθείας αγοράς σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής ΄΄Κοτρώνι-Μποζαίτικα΄΄ του Δήμου Πατρέων, που αντιστοιχεί στην τελευταία δόση αποπληρωμής του δικαιούχου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β.Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

16- Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.500,00 € εκ του υπολοίπου ποσού των 37.500,00 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας των κ.κ. Σπυρίδωνα Φακιολά και Φωτεινής Βουκελάτου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 10/95 διορθωτική πράξη επί της υπ' αριθ. 1/92 πράξης εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Βορείως Έξω Αγυιά΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

17- Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 για πληρωμή νέων έργων ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

18- Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.731,27 € για επιστροφή ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος (ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΚΟΚΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

19- Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.394,32 € για την πληρωμή του 10% του 6ου λογαριασμού-πιστοποίησης εκτελεσθέντων εργασιών της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) / Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων, Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο τα συμπράττοντα γραφεία μελετών ΄΄Χρ. Διονυσόπουλου-Κων/να Ζερβού-Ι. Μπαλάτσα-Παρ. Ζέρβα΄΄ (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

20- Ψήφιση πίστωσης ποσού 687,12 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εν εξελίξει προμήθεια ειδών φιλοξενίας μελών Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Λαδόπουλου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

21- Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

22- Απευθείας ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων» με την διαδικασία του κατεπείγοντος και ψήφιση πίστωσης ποσού 47.740,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

23- Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.760,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την μίσθωση χημικών τουαλετών (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

24- Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.091,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την ετήσια συνδρομή του Δήμου Πατρέων στη διαδικτυακή βάση ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)

25- Ψήφιση πιστώσεων για τις επιχορηγούμενες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)