ΠΑΤΡΑ:Σε νέες απεργίες οι πρώην εργαζόμενοι στην "Αχαϊκή" Τράπεζα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Του Συλλόγου Εργαζομένων στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα

 

ΠΡΟΣ

Την τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα με την επωνυμία «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη από την ειδική εκκαθαρίστρια της, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.»,

Πάτρα 19 Μαΐου 2017

---------------------

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η συνελθούσα την 19-05-2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας αποφάσισε τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων με την προκήρυξη νέας 48ωρης απεργίας για τη Δευτέρα 22/05/2017 και την Τρίτη 23/05/2017 με αφορμή τις προγραμματισμένες απολύσεις στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα.

 

Τα κύρια αιτήματα μας:

 

1) Αναστολή της απόφασης για απολύσεις στην Αχαΐκή Συνεταιριστική Τράπεζα υπό ειδική εκκαθάριση μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στην απορρόφηση των εργαζομένων

2) Πλήρης απορρόφηση μας από τις συστημικές Τράπεζες, πρακτική που ακολουθήθηκε για όλους τους εργαζόμενους των υπολοίπων εμπορικών τραπεζών