ΑΙΓΙΟ:Νέα διοίκηση στο Σωματείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων-ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συνεδρίασε  και  συγκροτήθηκε  το  νέο  προεδρείο  του  Σωματείου  Οικοδόμων Αιγίου ως εξής:

Πρόεδρος :   Νύχτης  Παναγιώτης

Γραμματέας:   Μπαρμπαρέσος  Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος:   Χασιώτης  Αλέξιος

Ταμίας:     Νταβαντζής  Ευάγγελος

Μέλη: Παπαγιαννόπουλος  Γεώργιος,   Γιώργη  Λάμπης,  Τσεκούρας  Ζήσιμος

Το   νέο  προεδρείο  θέλει  να  ευχαριστήσει  όλους  τους  συναδέλφους  άνεργους  και  εργαζόμενους  που  ανταποκρίθηκαν   με συνέπεια , και  ενίσχυσαν  το  σωματείο μας  να  συνεχίσει  στο  συνεπή   δρόμο  της  ταξικής  πάλης.

Καλεί  όλους  τούς  συναδέλφους  να  συμμετάσχουν  μαζικά  στην συγκέντρωση  της  απεργίας  της   1ης  ΜΑΗ