ΑΙΓΙΟ:Επικεφαλής δημοτικής παράταξης ζητά να γιορτάζεται το γεγονός ότι η πόλη ήταν η πρώτη ελληνική που απελευθερώθηκε το 1821

Ζήτω η 20η Μαρτίου 1821!

Η Βοστίτσα ήταν η πρώτη Ελληνική πόλη που απαλλάχτηκε από την παρουσία των Τούρκων. Αυτό έγινε στις 20 Μαρτίου 1821. Υπάρχει παλιά απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Αιγίου να καθιερωθεί και η 20η Μαρτίου ως τοπική εορτή (42/16-5-1975). Υπάρχει, µάλιστα, και δρόµος 20ης Μαρτίου 1821 στη ∆υτική είσοδο της πόλης.

Τα γεγονότα είναι συγκεκριµένα: Οι λιγοστοί Τούρκοι της Βοστίτσας, θορυβηµένοι από τις επαναστατικές ενέργειες που φούντωναν και επειδή το Αίγιο ήταν µια κοσµοπολίτικη εµπορική πόλη χωρίς κάστρο για να καταφύγουν (όπως έκαναν αλλού στην Πελοπόννησο εκείνες τις µέρες), µπήκαν σε πλοία και κατέφυγαν στη Στερεά. Λέγεται ότι τους βοήθησαν και Έλληνες σε αυτό. Η µέρα της αποχώρησης των Τούρκων ήταν το αργότερο η 20η Μαρτίου 1821, αφού την εποµένη ο Ανδρ. Λόντος µπήκε στην πόλη και στη συνέχεια εκστράτευσε κατά της Πάτρας, στην οποία έφτασε το µεσηµέρι της 22ης  Μαρτίου.

Κι όµως, το Αίγιο δείχνει να αρνείται αυτό τον τιµητικό τίτλο. Τους λόγους, τους έχουµε αναφέρει ξανά: να µη θίξουµε το «εθνικό σενάριο» της Αγίας Λαύρας και να µη χαλάσουµε το εθνικοστρατιωτικό αφήγηµα, αφού οι Τούρκοι έφυγαν αναίµακτα.

Σε κάθε περίπτωση, εµείς θα επιµένουµε στην τοπική µας αυτογνωσία. Η 20η Μαρτίου πρέπει να γιορτάζεται. Βέβαια, µε πρόσφατη απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλείου Αιγιάλειας, προτείνεται ως τοπική εορτή η 26η Ιανουαρίου, επέτειος της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας. Ξεκαθαρίζω για µια ακόµη φορά: έχω κάνει αγώνα για να αναδειχτεί η Συνέλευση και να αποτελεί και διακριτό µάθηµα στα σχολεία. Όµως, η Συνέλευση της Βοστίτσας είναι γεγονός υπερτοπικής σηµασίας και υποβιβάζεται αν θεωρήσουµε ότι αφορά µόνο την Αιγιάλεια. Για αρκετά χρόνια θεωρείτο αυτή ως έναρξη της επανάστασης και όχι η «Αγία Λαύρα» και είναι χρέος µας είναι να την αναδείξουµε σε Πανελλήνιο επίπεδο – κάτι που πρέπει να γίνει µε συστηµατικό τρόπο πλησιάζοντας στην επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση.

Αντίθετα, η 20η Μαρτίου, η οποία προηγείται κατά τουλάχιστον µία µέρα όλων των άλλων «απελευθερώσεων» πόλεων στην Ελλάδα (οι οποίες γιορτάζονται, π.χ. στην Καλαµάτα ή τα Καλάβρυτα), ταιριάζει καλύτερα ως τοπική γιορτή.

Κώστας Γ. Παπακωνσταντίνου

∆ηµοτικός Σύµβουλος