ΠΑΤΡΑ:Σήμερα Τρίτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου-ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ

 

Σήμερα 21η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων.

3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

4. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός»

5. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

6. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας

7. Λήψη απόφασης, για λύση και εκκαθάριση της ΑΔΕΠ ΑΕ. (σχετική η υπ' αριθμ. 5/2-3-2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

8. Έγκριση απόδοσης ποσού 250.000€, σε Σχολικές Επιτροπές, για επισκευαστικές ανάγκες Σχολείων- ΣΑΤΑ Σχολείων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

9. Έγκριση απόδοσης ποσού 150.000€, σε Σχολικές Επιτροπές, για τις ανάγκες των Σχολείων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

10. α) Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου γηπέδου Σαραβαλίου» και β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

11. Έγκριση προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης- Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 419.289,33€ (συμπ/νου ΦΠΑ 13%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

12. Έγκριση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 1.889.313,41€ (συμπερ. ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

13. α) Ακύρωση της αριθμ. 728/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) Έγκριση οριστικής μελέτης υποέργου «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» κ.λπ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

14. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού καταγραφής κατανάλωσης καυσίμων και θέσης (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

15. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου, εμβαδού 14 τ.μ., εντός του κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, επί των οδών Αγίας Μαρίνας και Μελίνας Μερκούρη (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

16. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του κτηριακού συγκροτήματος Ιαματικών Λουτρών Αραχωβιτίκων, της Δημοτικής Ενότητας Ρίου» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

17. Έγκριση παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης αιθουσών του ισογείου χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Ψαθοπύργου του Δήμου Πατρέων, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ψαθοπύργου, για χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2019 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

18. Τροποποίηση της υπ' αριθμό 370/30-5-2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων και της αντίστοιχης από 3-6-2011 Σύμβασης Χρησιδανείου, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», που αφορά στην δωρεάν παραχώρηση αορίστου χρόνου, άνευ ανταλλάγματος, της χρήσης τμήματος του πρώην Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών στην Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

19. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στην Πρόσκληση του Προγράμματος Horizon 2020 «H2020-INFRADEV-2016-2017» με τίτλο «Designing Smart Cities & Regional e-Infrastructures for Research & Innovation» και ακρωνύμιο έργου «DISCRe-It» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

20. Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στην Πρόσκληση του Προγράμματος "Action grants to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration" με τίτλο "Diversity Deep Dives in Europe: The training of professionals and collection of best practice" (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση μονώσεων- στεγών Σχολικών κτιρίων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

23. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου 2015» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

24. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

25. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού- Δασυλλίου- Καβουκάκι- Γούβα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Υψηλών Αλωνίων Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

27. Λήψη επειγόντων μέτρων ασφαλείας, στο δρόμο προς τον οικισμό Μοίρα (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

28. Έγκριση πρακτικού, για την καταστροφή μη επισκευάσιμου μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομίας (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

29. Έγκριση της αριθμ. 56/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

30. Έγκριση της αριθμ. 57/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

31. Έγκριση της αριθμ. 14/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).

32. Έγκριση της αριθμ. 31/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην «Δημιουργία και Λειτουργία Βρεφικών Τμημάτων» (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

33. Αποστολή αιτήματος στην Γ.Γ.Α. για την έγκριση 20 θέσεων ωρομισθίων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, περιόδου 2017-2018 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

34. Συμμετοχή της Πάτρας στους 51ους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες, στην πόλη Κάουνας της Λιθουανίας, από 4-9 Ιουλίου 2017 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

35. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2017 από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Δ. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

36. Ανανέωση συνδρομών του Δήμου, σε εφημερίδες και περιοδικά (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

37. Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (συνεδρίαση 15/2/2017) (εισηγητής: Π. Μελάς- ως Πρόεδρος).

38. Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (συνεδρίαση 9/3/2017) (εισηγητής: Π. Μελάς- ως Πρόεδρος).

39. Τροποποίηση της αριθμ. 415/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στην αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, λόγω παραίτησής τους (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

40. Τροποποίηση της αριθμ. 676/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στην αντικατάσταση Εκπροσώπου Μαθητικών Κοινοτήτων Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

41. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών των Δ/νσεων α) Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, β) Διοικητικών Υπηρεσιών και γ) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

42. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

43. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

44. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών α) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου του Δήμου Πατρέων και β) του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

45. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

46. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

47. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Τ.Κ. Τσουκαλεϊκων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

48. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και σεραζανέτ, σε διάφορα σημεία της πόλης» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

49. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Διάνοιξη- Αποκατάσταση βατότητας οδού, στη θέση Αγία Μαρίνα της Τ.Κ. Μοίρα του Δ. Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

50. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Γ. Λαζανάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Δ. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

51. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Φ. Αμίτση) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

52. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ι. Βαρελάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

53. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Γ. Βγενόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

54. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Γιαννοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

55. Διαγραφή οφειλής (Β. Ηλιόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

56. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Π. Γεωργιάδου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

57. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (δικαιούχοι περιοχών Ξερόλακας και Βιολογικού Καθαρισμού- Α. Ασημακόπουλος κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Ν. Χαραλαμπόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).