ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ:Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. για τους Δασικούς Χάρτες

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αιγιαλείας σε συνεργασία με τον Τομέα Υποδομών και Δικτύων της ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ. Αχαΐας ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μεγάλο θέμα των δασικών χαρτών: Η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε εφαρμογή του Νόμου 4389/2016 επέφερε ήδη μεγάλη αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες. Είναι μια αναγκαία διαρθρωτική μεταρρύθμιση που όφειλε να είναι χωρίς κανένα κόστος για τους πολίτες και νομοθετήθηκε ως φοροεισπρακτικό μέτρο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος αντιμετώπισε το θέμα με προχειρότητα και έλλειψη σχεδιασμού χρησιμοποιώντας ως βάση χαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων τις αεροφωτογραφίες του 1945, για τις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την επιστημονική ορθότητα τους αφού δε λήφθηκαν υπόψη οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της συγκεκριμένης εποχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αγροτεμάχια να εμφανίζονται ως δασικά, λιοστάσια ως δάση κ.ο.κ.

 

Στους αναρτημένους χάρτες έχουν παρατηρηθεί λάθη, παραλήψεις και ανακρίβειες, που σημαίνει ότι ο αριθμός των ενστάσεων θα είναι υπερβολικά μεγάλος ενώ ταυτόχρονα το διάστημα των 60 ημερών για την υποβολή των ενστάσεων είναι υπερβολικά μικρό καθώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αφού ενημερωθούν να συντάξουν την ένσταση ηλεκτρονικά παραθέτοντας μεγάλο όγκο δικαιολογητικών. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως όλη η διαδικασία απαιτεί και χρόνο και κόστος χωρίς να υπάρχει πρόνοια για κατοίκους εξωτερικού.

 

Το μείζον όμως ζήτημα είναι ο καθαρά «φοροεισπρακτικός χαρακτήρας» του Νόμου αφού οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρώσουν από 45€ το στρέμμα έως 3.600€, για τα αγροτεμάχια που έως σήμερα θεωρούσαν ιδιοκτησία τους. Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες αγροτικής γης να βλέπουν τις περιουσίες τους μέσα σε μια νύχτα να χάνονται και να μην μπορούν να βρουν το δίκιο τους και γι’ αυτό προτείνουμε:

 

1. Να μην χρησιμοποιηθούν ως βάση χαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων οι αεροφωτογραφίες του 1945.

 

2. Να μειωθούν δραματικά τα ποσά των παραβόλων για τις ενστάσεις. Σε εποχή κρίσης και οικονομικής ασφυξίας το παράβολο πρέπει να έχει συμβολικό χαρακτήρα.

 

3. Να προβλεφθεί η δυνατότητα επιστροφής όλων των χρημάτων σε περίπτωση δικαίωσης του ενιστάμενου.

 

4. Να παραταθεί χρονικά η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων.

 

5. Να εξασφαλισθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.

 

6. Να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής σε δευτεροβάθμιο όργανο.