ΑΡΑΞΟΣ:Παρεμπόδιση κυκλοφορίας προς Λάππα

Στα πλαίσια εργασιών τοποθέτησης υπογείου δικτύου οπτικών ινών στην 39η Ε.Ο ΄Αραξος- Λάππα και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και αποφυγής τροχαίων

ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στην 39η Ε.Ο ΄Αραξος- Λάππα ρεύμα πορείας από ΄Αραξο προς Λάππα , 6ο χλμ και σε μήκος 580μ. από 11/01 έως

25/01/2017 καθημερινά από ώρες 08:00-18:00 εκτός αργιών.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομείναν ελεύθερο ρεύμα της οδού σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετήσει ο υπεύθυνος εργολάβος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής καθ΄ όλη τη διάρκεια των

εργασιών.