ΠΑΤΡΑ:Επείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου

Στην Αίθουσα Συσκέψεων του Δημαρχείου- Α΄ όροφος (Μαιζώνος 108), την 10η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, με τα παρακάτω θέματα:

 

1- Λήψη απόφασης για παράσταση του δικηγόρου Αθηνών Αντώνη Βγόντζα και του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Πατρέων Φαίδωνα Κουλούρη στη συζήτηση της Αίτησης Αναίρεσης του Δήμου Πατρέων κατά της 256/2015 απόφασης του Εφετείου Πατρών και κατά του Αλεξίου Λαζανά στον Άρειο Πάγο κατά την δικάσιμο της 11ης/1/2017 και στη συζήτηση της Αίτησης Αναίρεσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ.Ε. και Ιονίου που στρέφεται, επίσης, κατά της 256/2015 απόφασης του Εφετείου Πατρών και κατά του Αλεξίου Λαζανά στον Άρειο Πάγο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης – Νομικός Σύμβουλος)

 

 

2- Λήψη απόφασης  για την έγκριση της ήδη ασκηθείσας προσφυγής του Δήμου Πατρέων κατά του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Περιβάλλοντος, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της αριθ. 10120/141234/2010 απόφασης επιβολής προστίμων της Περιφέρειας Δυιτκής Ελλάδας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

 

 

 

Σημείωση: Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται επείγουσα, λόγω δικαστικών προθεσμιών.