ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ:Τριήμερη αλλαγή κυκλοφορίας σε δύο σημεία της Αιγιάλειας-ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Στα πλαίσια κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων που διέρχεται κατά μήκος που συνδέει την ΠΕΟ Κορίνθου -Πατρών με την Δ.Κ Άκολης και προς διευκόλυνση της κάτω Διάβασης Κ310κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων

 

αποφασίστηκε από τ την αστυνομία ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Κάτω Διάβαση Κ310 που συνδέει την ΠΕΟ Κ-Π με την Δ.Κ Άκολης , με έναρξη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σήμερα στις  08:00 (01/11/2016) και λήξη την 08:00 της 03/11/2016.

 

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της επόμενης Κάτω Διάβασης Κ311που βρίσκεται 150μ δυτικά.  Από τον υπεύθυνο εργολάβο θα τοποθετηθεί η κατάλληλη εγκεκριμένη σήμανση και θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό με σημαία για διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Από το Τ.Τ Αιγίου θα ληφθούν τα ανάλογα μέτρα τροχαίας.

 

Επίσης, στα πλαίσια εργασιών αρχαιολογικής ανασκαφής –κατάληψης οδοστρώματος και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων αποφασίστηκε η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στην άδεια τομής για την αρχαιολογική ανασκαφή και στη συνέχεια κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της ΠΕΟ Κ-Π στη θέση Πορρωβίτσα και συγκεκριμένα από χ/θ 66+200 έως 66+270.

 

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται, στην δεξιά πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς Πάτρα.  Για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων έχει κατασκευασθεί ασφαλτοστρωμένη παράκαμψη έναντι της υπάρχουσας οδού και σε συνέχεια αυτής έτσι ώστε το τελικό οδόστρωμα κυκλοφορίας να έχει το ίδιο πλάτος με το αρχικό.

 

Για την ομαλή προσαρμογή της κυκλοφορίας στην παράκαμψη γίνεται χάραξη αυτής με τόξα ακτίνας 70μ. Από τον υπεύθυνο εργολάβο θα τοποθετηθεί η κατάλληλη εγκεκριμένη σήμανση και συγκεκριμένα φανοί σήμανσης στην αρχή και στο πέρας των εργασιών και σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ εμπόδια για την ημέρα και φωτεινά σήματα για τη νύχτα ενώ θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό με σημαία για διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Από το Τ.Τ. Αιγίου να ληφθούν μέτρα τροχαίας.