Μόνο από οδοντιάτρους η λεύκανση δοντιών, αποφαίνεται το ΣΕΥΥΠ

«Η λεύκανση δοντιών είναι οδοντιατρική πράξη και πρέπει να διενεργείται από οδοντίατρο και σε χώρο που έχει άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου», σύμφωνα με έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ).

Μετά από ενέργειες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, το ΣΕΥΥΠ διενήργησε έλεγχος σε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών, χωρίς να έχει άδεια οδοντιατρείου. Όπως διαπίστωσαν οι επιθεωρητές ο εν λόγω χώρος στην περιοχή της Αττικής δεν διαθέτει βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, δεν πληροί τις προϋποθέσεις και δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία καθώς οι πράξεις λεύκανσης των δοντιών δεν διενεργούνται από οδοντίατρο και άρα τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών.

Η έκθεση του ΣΕΥΥΠ έχει διαβιβαστεί στο υπουργείο Υγείας, την Περιφέρεια Αττικής και τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής θέτει θέμα νομιμότητας ως προς την πώληση και χρήση σε τρίτους των λευκαντικών υλικών που δεν ανήκουν στα προϊόντα που μπορούν να κυκλοφορήσουν ευρέως, αφού δεν ανήκουν στα ευρείας κυκλοφορίας καλλυντικά προϊόντα και ορθού χειρισμού του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά την πράξη της λεύκανσης των δοντιών, δηλαδή των λυχνιών λεύκανσης, γεγονός το οποίο δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου μετάδοσης λοιμωδών νόσων.