Στην ουρά για σύνταξη και εφάπαξ 200.000 ασφαλισμένοι

Η αναμονή ξεπερνά τουλάχιστον τα δύο χρόνια - Αφορά κύριες και επικουρικές συντάξεις

 

Σε 200.000 υπολογίζονται οι εκκρεμείς αιτήσεις για σύνταξη και εφάπαξ που περιμένουν στην ουρά τουλάχιστον 2 έτη .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου φορέα, ΕΦΚΑ, την 1η Ιανουαρίου 2017 οι εκκρεμείς αιτήσεις  για κύριες  συντάξεις ανέρχονταν σε 65.551 από 160.551 που ήταν το 2014.Από αυτό το μήνα, ξεκίνησε η χρηματοδότηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ανά μήνα με σκοπό να εξοφληθεί το σύνολο αυτών, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2017.

Ωστόσο το ΕΤΕΑ που  δεν επιχορηγείται πλέον από το κράτος  βάσει των μνημονιακών επιταγών , έχει συσσωρεύσει πάνω από 100.000 αιτήματα για έκδοση επικουρικών συντάξεων .Πρώην επικουρικά ταμεία όπως των εμπορουπαλλήλων καθυστερούν και 4 χρόνια να απονείμουν τη σύνταξη

Σε ό,τι αφορά τα εφάπαξ, υπενθυμίζεται ότι δεν υπήρξε καμία απονομή για αιτήσεις που είχαν κατατεθεί από 31-8-2013 έως 31-6-2016. Από την 1η Ιουλίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 εκδόθηκαν 14.374 εφάπαξ. Έως τον Ιούνιο 2017 θα έχει πληρωθεί το σύνολο των εφάπαξ βοηθημάτων, που υπολογίζονται σε 24.500 κατά προσέγγιση.

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2016 το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) χρηματοδοτήθηκε με 85 εκατομμύρια ευρώ και εξόφλησε 23.850 μερίσματα.