ΠΑΤΡΑ:Το Θέατρο Σκιών στην 4η Έκθεση PATRAS INNOVATION QUEST

Η πρώτη ημέρα της 4ης Έκθεσης Patras Innovation Quest 2017 αποδεικνύει το ενδιαφέρον του κόσμου για την παράδοση του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, κυρίως δε για τη δυνατότητα ανάδειξης των τεκμηρίων του μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας.

 

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η ταξινόμηση των ποικίλων διαθέσιμων τεκμηρίων της περιόδου ακμής του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών και η εξαγωγή συμπερασμάτων, χρήσιμων τόσο για τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και γενικότερα για κάθε άνθρωπο, που οπωσδήποτε στον Καραγκιόζη μπορεί να εντοπίσει ένα κομμάτι της ταυτότητάς του ως ιστορικού, πραγματικού ανθρώπου και να κατανοήσει τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.

 

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας πρόκειται να δημοσιοποιηθούν με ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και με τη διαμόρφωση ειδικής ιστοσελίδας βάσης δεδομένων με ανοιχτή πρόσβαση.

 

Επιστημονική υπεύθυνη: Ιωάννα Παπαγεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Συνεργάτης: Σπυρίδων Τούλιος, Υποψήφιος διδάκτωρ

 

Διάρκεια προγράμματος: 2 έτη