|

Κι εκεί που πιστέψαμε - ψευδεπίγραφα ή μη - ότι κάπου στο βάθος θα βλέπαμε, στην άκρη του "τούνελ", το φως της ελπίδας, μετά από μία πενταετία θυσιών,αφαιμάξεων και μεγάλης ανεργίας, δυστυχώς αυτό που βλέπαμε δεν ήσαν τελικά οι ακτίνες ενός "χαρμόσυνου" ήλιου,αλλά τα "φώτα" ενός...άλλου οχήματος που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας...ως σαν να έρχεται μάλιστα απειλητικά κατά πάνω μας!

Πέρασαν πολλές δεκαετίες, από τότε που θεσμικοί φορείς και πολίτες της περιοχής,ξεκίνησαν τον δύσκολο αγώνα για κάτι το αυτονόητο,δηλαδή την ασφαλή οδική διασύνδεση του τόπου τους με την Ελλαδική πρωτεύουσα, το "κέντρο λήψης αποφάσεων",το "επίκεντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας", τον "τόπο ποικίλης και ακριβής διασκέδασης ή μόδας", όπως οι περισσότεροι θεωρούσαν την Αθήνα, μαζί με μία σειρά άλλων ποικίλων δραστηριοτήτων.

Σελίδα 39 από 39